เกี่ยวกับ Concrete5 ประเทศไทย

เราเป็นตัวแทนของ Concrete5 ในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนนักพัฒนาไทยมาใช้ CMS Concrete5 ให้มากขึ้น เพื่อผลักดันให้เกิดความนิยมในประเทศไทยให้สูงขึ้น รวมทั้งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของเหล่านักพัฒนา พร้อมกับให้คำปรึกษาในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Concrete5

Concrete5 คืออะไร?

Concrete5 คือ ระบบจัดการเนื้อหา(CMS)สำหรับสร้างเว็บไซต์ ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้ที่มีความรู้ทางด้านเทคนิกน้อยสามารถใช้งานได้ง่าย ผู้ใช้สามารถอัพเดทข้อมูล แก้ไขเนื้อหาหรือรูปภาพในแต่ละหน้าได้โดยตรงและแสดงผลการแก้ไขได้ในทันที

Concrete5 ทำอะไรได้บ้าง?

Concrete5 เป็น CMS ที่มีความยืดหยุ่นสูง คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ได้หลายรูปแบบ เช่น เว็บไซต์ข่าวหรือนิตยสารออนไลน์, เว็บไซต์ eCommerce, เว็บไซต์องค์กร, เว็บไซต์ธุรกิจ, เว็บไซต์ส่วนตัว, เว็บไซต์สังคมออนไลน์ หรือเว็บไซต์แบบไหนก็ได้ตามแต่คุณจะออกแบบ

ฟรีหรือไม่?

Concrete5 เป็น Opensource ให้ดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรี ภายใต้ลิขสิทธิ์ MIT ไม่มีการจำกัดในเรื่องของการใช้งาน ผู้ใช้สามารถนำไปพัฒนาต่อได้