ดาวน์โหลด Version 5.7

Concrete5 เวอร์ชันใหม่ล่าสุด 5.7.3.1
มกราคม 9 ตุลาคม 2015

ดาวน์โหลด วิดีโอ

Version 5.6.3.3

เวอร์ชันปัจจุบัน มีความเสถียรและรองรับ Add-on มากกว่า
ออกเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2015

ดาวน์โหลด

เลือก Hosting แบบไหนดี?

Budget 
$5-10/เดือน

Managed Core
$50-250/เดือน

Enterprise
เริ่มต้นที่ $1,000/เดือน

เหมาะสำหรับ

โครงการส่วนตัวและองค์กรขนาดเล็กที่ต้องการประหยัดงบประมาณ

องค์กรทั่วไปที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์กรที่มีการใช้งานมากและโครงการที่มีหลายเว็บไซต์ที่ต้องการความมั่งคงปลอดภัยสูง

อัตราการเข้าขม

1-10,000 ครั้ง/เดือน. 

1,000-1,000,000 ครั้ง/เดือน 

100,000-10,000,000 ครั้ง/เดือน

Server Support

มี

มี

มี

concrete5 Support

ไม่มี

ปัญหาทั่วไป
พัฒนาและปรับปรุง $150/ชั่วโมง

ปัญหาทั่วไป, ข้อผิดพลาด และปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัย
พัฒนาและปรับปรุง $150/ชั่วโมง